Műfajelmélet

A műfajelmélet az irodalomelméletnek azon ága, amely az irodalmi művek csoportosításával foglalkozik.