Iránydráma

Az iránydráma szorosabb értelemben azon színjáték, melyet írója közvetlen agitációnak szánt a közélet időszerű harcaiban, s az aktuális mondanivaló háttérbe szorítja a formai követelményeket. Ide sorolhatók többek között az iskoladrámák, s a 20. században Brecht tandrámái, melyekben új formákkal kísérletezett.