Érzékenyjáték

Az érzékenyjáték a 18-19. század fordulóján virágzó szentimentális, de kibékítően megoldódó dráma, az angol comedy of manners, a francia comédie larmoyante, a német Rührstück magyar megfelelője. Statikus építkezésű, a szomorújátéknál visszafogottabb drámaforma az erény megpróbáltatásairól. Teátrális formában a felvilágosodás erkölcsi eszméit tükrözi: a jóság elnyeri jutalmát, a gonoszság pedig büntetését. A műfaj Magyarországon A. W. Iffland s főként A. F. von Kotzebue és követői hatására terjedt el, legjelesebb művelője Dugonics András volt. Az 1830-as évektől kezdve eltűnt a színpadokról.