Históriás ének

A históriás ének verses, történeti tárgyú epikai műfaj, témáját a jelen vagy a közelmúlt országos jelentőségű eseményeinek köréből meríti. Sajátosan magyar műfajként tartják számon, s az európai történeti ének számos válfajával mutat rokonságot. Magyarországon főként a 16. században terjedt el, vándor lantosok, hegedősök adták elő zenekísérettel, s a műfaj a híradás, történetírás szerepét is betöltötte. Ismertebb alkotások: Tinódi Lantos Sebestyén Egri históriának summája, 1552; Ilosvai Selymes Péter Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való historia, 1574. A magyar históriás énekeket először Heltai Gáspár Cancionáléja, 1574 gyűjtötte össze.