Verstani lexikon – index

Adóniszi sorHangsúlyszámláló versNégyes anapesztus
Ady-tízesHarmadfeles trochaikus versszerkezetNégyes jambus
Aiol versritmusHármas-negyedfeles jambusú szakaszNégyes trochaikus versszerkezet
AkrosztichonHármas anapesztusNégyütemű 13-as
AlexandrinHármas jambusNégyütemű 14-es
Alkaioszi strófaHármas trochaikus versszerkezetNégyütemű 16-os
Alkalmi rímszerkezetekHáromütemű 10-esNibelungi strófa
AmbroziánusHáromütemű 11-esNibelungizált alexandrin
Anakreóni 7-esHáromütemű 12-esNőrím
Anapesztikus versszerkezetekHáromütemű 16-osOktáva
Antikizáló hangsúlyos verselésHáromütemű 9-esÖlelkező rím
Anyegin-strófaHendekaszillabusÖnrím
A rímHexameterÖsszerakó rím
A szótagok jelöléseHimfy-versszakÖtödfeles-négyes jambusú szakasz
AsszonáncHímrímÖtödfeles jambus
A szünetIdőmértékre váltásÖtös-hatodfeles jambus
ÁthajlásJambikus sorfajták és versszerkezetekÖtvözött vers
A vers, mint szövegformaJambikus trimeterPáros rím
A verssorok hosszaJónikusPentameter
Az időmértékes verselésKalevala-versPrózavers
Az ütemhangsúlyos verselésKanásztánc-ritmusRagrím
Az ütem részeiKancsal rímRáütő, rácsapó rím
Balassi-sorKapcsoló rímRefrén
Balassi-strófaKecskerímRím és időmérték
Ballada, mint versformaKépversRondó
Belső rímKeresztrímSorpár
Blank verseKettes jambusSzabad vers
Bokorrím, halmazrímKétütemű 5-ösSzapphói 11-es sor
ChorijambusKétütemű 6-osSzapphói strófa
Csupa hosszú szótagból álló versKétütemű 7-esSzimultán vers
Daktilusi versszerkezetekKétütemű 7-es és 6-osSzimultán verselés
DisztichonKevert ritmusSzonett
Drámai jambusKevert ritmusú versSzótagszámlálás
Egyedi versszerkezetekKínrímSzövegvers
Ekhós versKis aszklepiadészi sorTercina
Első aszklepiadeszi strófaKis aszklepiadeszi strófaTiszta rím
ÉnekversKólonToldi-vers
EpodusKörmondatTóth Árpád-vers
Felező, kétütemű 4-esKözéprímÜtem
Felező, kétütemű 6-osLáncrímÜtemegyenlőség törvénye
Felező, kétütemű 8-asLeoninusÜtemhatár
Felező, négyütemű 10-esMagyar alexandrinusVáltozó ütemszámú strófa
Felező, négyütemű 12-esMakámaVáltozó ütemszámú strófák
Felező 8-asMásodik aszklepiadeszi strófaVers - próza - ritmus
FélrímMetszetVersfő
Felütés, ütemelőzőMoraVersláb
FüzérrímNagy aszklepiadeszi sorVersmondat
Glükoni sorNegyedfeles jambusVisszatérő rím
GondolatritmusNegyedfeles trochaikus versszerkezetZrínyi-vers
HaikuNégyes-hármas jambusú szakasz 
Hangsúlyszámláló versNégyes anapesztus