Metszet

Az ütemhatárok kiemelkedő változata a metszet (cezúra): ez mindig szóhatárra esik, és a verssor állandó helyén található. Jele a képletben: a kettős függőleges vonal: ||

Például:
Ó én édes | hazám, || te jó | Magyarország,
Ki keresztény|ségnek || viseled | paizsát,
[...]
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától