Ötödfeles-négyes jambusú szakasz

Ötödfeles-négyes jambusú szakasz

Például:
"Anyám, az álmok nem hazudnak,
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él"
Petőfi Sándor: Jövendölés