Ölelkező rím

Ölelkező rím: az egyik rímpár körülveszi a másikat.

Képlete: a b b a (a a b c c b)

Például:
Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabobnan,
Minden Egész eltörött.
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában
Ősz húrja zsong
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.
Verlaine: Őszi chanson (Tóth Árpád fordítása)