Disztichon

A disztichon: sorpár, egy hexameterből és egy pentameterből áll.

Például:
S kedvelem azt, aki bölcs, és Aphrodité meg a Múzsák
  szép adományairól zengve szeretni tanít.

Anakreón: Gyűlölöm (Radnóti Miklós fordítása)
Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak,
  megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.

A thermopülai hősök sírfelirata (Ponori Thewrewk Emil fordítása)
Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt.
  Nem tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.

Catullus: Gyűlölök és szeretek (Devecseri Gábor fordítása)
Próféták által szólt rígen néked az isten,
  Azkit igírt, ímé, vígre megadta fiát.

Sylvester János: Az magyar nípnek
(Az Újtestamentum fordítása elé készített vers)
Bölcs! Szőrköntöst ölts, örömödhöz több örömöt tölts,
  Könny-özönök közt nyögj: jöjjön öröm, könyörögj.

Édes Gergely: Szőrköntöst öltő bölcsről
Hősvértől pirosúlt gyásztér, sóhajtva köszöntlek,
  Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!

Kisfaludy Károly: Mohács
Bús düledékeiden, Husztnak romvára, megállék;
  Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

Kölcsey Ferenc: Huszt