Kalevala-vers

A Kalevala-vers: ötvözött ritmusrendű. Az alliterációs vers ritmusát a félsorok azonos hanggal, a legtöbbször azonos mássalhangzóval való kezdése adta. (A magánhangzók az alliterációs ritmusban valamennyien megfeleltek egymásnak.)

A Kalevala eredetileg az alliteráló ritmus mellett trochaikus jellegű is.

Például:
Mieleni | minun tekevi
aivoni | ajattelevi.
A Kalevala finn szövegének kezdősorai
Mind csak azon gondolkodom,
egyre azon elmélkedem:
kedvem támadt énekelni,
jó szívvel beszédbe fogni,
népünk versét mondogatni,
régiek dalát dalolni.
Kalevala (Nagy Kálmán fordítása)
(Az alliterációt csak ritkán adja vissza.)