Felező, kétütemű 8-as

Felező, kétütemű 8-as, a ritmusképlet: 4|4

Például:
Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum cum favilla
teste David cum Sybilla.
Celano: De die judicii sequentia
A 2. sortól az időmérték (trocheus) is erős.
A magyar fordítás hasonló:
Ama nap, a harag napja,
e világot lángba dobja:
Dávid és Szibilla mondja.
Celano: Ének az utolsó ítéletről (Babits Mihály fordítása)
Feleségem olyan tiszta,
Egyszer mosdik egy hónapba.
Népdal
Mátyást mostan választotta
Mind ez ország királyságra,
Mert ezt adta Isten nékünk
Mennyországból ótalmunkra.
Kortesvers, Székely István: Világkrónika
Estve jött a parancsolat
Violaszín pecsét alatt.
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor