Nibelungizált alexandrin

Az ún. "nibelungizált alexandrin": két félsorra tagolódó jambikus verssor. A sorképlet legtöbbször 7|6 osztású, de előfordul 7|7, 6|7 vagy 6|6 is. Az időmérték szerint:

Például:
Ó jaj, hogy eltűnt minden,   hogy hullt le évre év!
Éltem valóban én, vagy   álmodtam itt elébb?
Vogelweide: Ó jaj, hogy eltűnt minden (Radnóti Miklós fordítása)
A sormetszet hosszabb üres helye "tördelt verssort" eredményez, többféle jelentést is sejtetve. Az eljárást Radnóti Miklós saját költészetében is alkalmazta:
Bolond, ki földre rogyván   fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként   mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,   mint akit szárny emel,
[...]
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve,
S tömött arany diszét fejem fölé lehajtja
A csónakos virágú, karcsú szelíd rekettye.
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz