Alkaioszi strófa

Az alkaioszi strófa: ünnepélyes hatású négysoros szakasz. A felépítése:

1-2. sor: 11 szótagos nagy alkaioszi sor:
3. sor: 9 szótagú, ötödfeles jambikus:
4. sor: 10 szótagú kis alkaioszi sor:
A nagy alkaioszi sor hendekaszillabus jellegű, metszetes, a jambus uralkodik benne, a 4. "láb" anapesztus. Az 1. és az 5. szótag lehet hosszú is.

A kis alkaioszi sor trochaikus kicsengésű, az első két "láb" viszont még daktilus.

Például:
Nem értem ésszel, honnan is ér a szél,
mert egyszer innen zúdul az ár felénk,
  majd onnan - így futunk e kettő

   vész közepette sötét hajónkkal.

Alkaiosz: Az állam hajója (Franyó Zoltán fordítása)
Ne bánd, a holnap mit hoz; akármire
ébreszt a sors, vedd tiszta haszonnak; és
  ne vesd meg, ne kerüld, barátom,

   a szerelem gyönyörét s a táncot,

[...]
Horatius: Thaliarchushoz (Szabó Lőrinc fordítása)
De jaj, csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk,
  Tündér szerencsénk kénye hány, vet,

   Játszva emel, s mosolyogva ver le.

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Romlásnak indult...)
Bátyám, ki bortól mámoros éneket
Zengsz húrodon, Te, nézd a magyar hazát,
  Csitítsd el Anna-kérő szíved

   S önts az erőd a reménytelenbe.

József Attila: Juhász Gyulához