Anakreóni 7-es

Az anakreóni 7-es negyedfeles jambusi sor, képlete:

Anakreón számos sorfajtája közül ez az egyik legmaradandóbb, Csokonai is előszeretettel alkalmazta.

Például:
A nők azt mondogatják:
Anakreón, öreg vagy,
[...]
Anakreón: Anakronteia (Devecseri Gábor fordítása)
Most jázminos lugasban,
E nyári hűvös estvén,
Lillámmal űlök együtt:
[...]
Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság
A színes éjszakában
robognak a batárok,
[...]
Juhász Gyula: Anakreoni dal