Ambroziánus

Az ambroziánus: a Szent Ambrus költő, egyházatya által alkotott kötött versforma. Sorai 8 szótagúak és 4 jambusból állnak ("jambikus dimeter"). Egy versszak 4 sorból áll, a vers 8 strófából. A hangsúly és a rím is megjelent benne.

Például:
Deus Creator omnium
polique rector, vestiens
diem decoro lumine,
noctem soporis gratia,
[...]
Ambrosius: Hymnus vespertinus ad horam incensi
Isten, te mindenalkotó,
egek vezére, aki dús
fénnyel ruházod a napot,
álom-malaszttal a vak éjt,
Szent Ambrus: Esti ima (Babits Mihály fordítása)