Kevert ritmusú vers

A kevert ritmusú vers: eltérő ritmuselemek (időmértékesek és hangsúlyosak kerülnek egymás mellé a vers különböző részein. Kivált Ady Endrénél gyakori. A versritmus gyakran alárendelődik az aktuálisan kifejezendő tartalomnak.

Például:
Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...
Erős jambikus lüktetésű a 2-3. sor: ötös, ill. négyes. Az 1-4. sorban a hangsúly erősebb: ezek a sorok 4 üteműek.
Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szívem egy nagy harangvirág,
S finom remegések: az erőm.
Ady Endre: A Tisza-parton
Az 1. sorban a daktilus dominál, a 2. és a 3. inkább jambikus, a 4. sorban trocheusok jelennek meg, köztük egy anapesztus.
Ütemhangsúly tekintetében a sorok 2-3 üteműek.