Ady-tízes

Az Ady-tízes: két 3|2 osztású 5-ös, azaz négyütemű 10-es. Irodalmunk régi versformája, Ady több költeményét is ebben a kötött formában írta, de sok más versében a metszetek vagy az ütemezés terén fellazította a képletet. (Ady költészetünk más hagyományait is felújította, pl. a tagoló ritmust, és a kevert vagy ötvözött ritmusok terén új formákat is kialakított.

A sorképlet: 3|2||3|2. A két kis ütem szótagszáma felcserélődhet.

Például:
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ady Endre: Párisban járt az ősz