Ragrím

Ragrím: az azonos hangzást ugyanazon toldalék teremti meg.

Például:
Iszonyú dolgok mostan történűlnek,
Népek népekkel egymás ellen gyűlnek,
Bűnösök és jók egyként keserűlnek
S ember hitei kivált meggyöngűlnek.
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból
A rímszerkezet: bokorrím.