A szünet

A szünet: a verstanban olyan határ, amely a versszakok végén csaknem mindig, a sorok végén gyakran fordul elő. Megjelenhet továbbá a félsorok közt (a metszetnél), illetve a sorokon belül másutt is.

Például:
Falon az inga lassu fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár
[...]
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rímek.
[...]
Majd egyszer... Persze... Máskor... Szebb időkben...
Tóth Árpád: Jó éjszakát!
[...]
nincs műszer, mellyel mindez jó megmutatható.

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
[...]
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...
[...]
de hisz lehet talán még!   A hold ma oly kerek!
Ne menj tovább, barátom,   kiálts rám! S fölkelek!
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
Kölcsey Ferenc: Huszt
A pentameter második félsora előtt általában szünet van.