Négyes-negyedfeles trochaikus versszerkezet

Négyes-negyedfeles trochaikus versszerkezet

Négyes trocheus (trochaikus dimeter):

Negyedfeles trocheus:

Például:
Halkkal ingó lanyha pára!
Szálldogáló harmatok!
Kis furuglyám lágy szavára
Tiszta hangot adjatok.
Fazekas Mihály: Nyári esti dal
Száll az este. Hollószárnya
Megrezzenti ablakom.
Arany János: A lejtőn
Árva gólya áll magában,
Egy teleknek a lábjában,
Messze, messze,
Tengerekre,
Csakhogy el van metszve szárnya.
Arany János: A rab gólya
Az 1-2-5. sor trochaikus négyes (dimeter), a 3-4. trochaikus kettes.