Nagy aszklepiadeszi sor

A nagy aszklepiadészi sor: egy choriambus lép be a kis aszklepiadészi sor metszeténél.

Ritmusképlete verslábakra tagolva:

Kólonok szerint, metszettel:

Például:
Kedves, csak ne kutasd, tudni tilos, hogy nekem és neked
Mit szántak, mi jövőt isteneink, kár Babylon sötét
számításait is kérdeni. Jobb tűrni, akármi lesz.
Horatius: Leukonoéhoz (Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)