Négyes-hármas jambusú szakasz

Négyes-hármas jambusú szakasz: az angol költészetben "Chevy-chase" formának nevezett versszerkezet. Strófaképlete:

1-3. sor:

2-4. sor:

Például:
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar,
Bölcsőd az, s majdan sírod is,
Melly ápol s eltakar.
Vörösmarty Mihály: Szózat
Edward király, angol király
    Léptet fakó lován:

Hadd látom, úgymond, mennyit ér
    A velszi tartomány.

Arany János: A walesi bárdok