Versfő

A versfő: a strófák (vagy ritkábban sorok) kezdete, első hangja vagy betűje.