Balassi-strófa

A Balassi-strófa:

Például:
Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.
Balassi Bálint: Egy katonaének (In laudem confiniorum)


Balassi az ilyen ritmusú verseit 3 hosszú sorba tördelte. Ha azonban a 19 szótagú sorokat a belső rímek és a metszetek alapján harmadoljuk, akkor ugyanez a versszak így is leírható:

Például:
    Vitézek, mi lehet

ez széles föld felett
szebb dolog az végeknél?
    Holott kikeletkor

az sok szép madár szól,
kivel ember ugyan él;
    Mező jó illatot,

az ég szép harmatot
ád, ki kedves mindennél.


Akárcsak a következő népdalrészlet:

Például:
Őszi harmat után,
Végre mikor osztán
Fúdogál az hideg szél,
Nem sok idő mulván,
Sárgul hulldogálván
Lassan, lassan az levél,
Zöld erdő harmattyát,
Piros csizmám nyomát
Hóval fedi bé az tél.
Népdal