Himfy-versszak

A Himfy-versszak Kisfaludy Sándornak a Himfy szerelmei c. kötetében lett népszerű. Hangsúlyos és rímes forma, két fő változattal. A rövidebb ("kis Himfy-versszak") nyolcsoros, a hosszabb ("nagy Himfy-versszak" - ezt szokás általában Himfy-versszakként emlegetni) 12 sorból áll. A nagy a kicsitől csak abban különbözik, hogy a strófa elején álló négysoros szerkezeti egységet megkettőzi. A szótagszám és a rímszerkezet képletei:

Kis Himfy-versszak:
Szótagszám: 8 7 8 7 8 8 7 7
Rímképlet: a b a b c c d d

Nagy Himfy-versszak:
Szótagszám: 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 7
Rímképlet: a b a b c d c d e e f f

Például:
Mint a szarvas, kit megére
A vadásznak fegyvere,
Fut, de későn, foly már vére,
Vérzik tőle a csere:
Úgy futok én a pár-szemtől,
A seb mellyem baljában;
Ázik a föld keservemtől
Lábam minden nyomában.
De haj! Mennél tovább érek,
Annál jobban gyűl a méreg,
S beljebb rögzik szivembe; -
Futok, haj, de vesztembe.
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei