Versláb

A versláb: rövid és/vagy hosszú szótagokból álló alapegység. A szakirodalom mintegy 40 verslábat tart számon. A gyakoribb verslábak rendszere az alábbi táblázatban olvasható. Példaként a XIX. századi nyelvész Fogarasi Jánosnak azokat a javaslatait közöljük, amelyekkel - a nyelvújítás híveként és harcosaként - a görög-latin szakszavakat ki szerette volna küszöbölni. (Az átnevezéseket a szakmai közvélemény nem fogadta el.)

  A versláb neve: Képlete: Példa:
Kétmorás: pirrichius pici
 
Hárommorások: jambus
trocheus (choreus)
tribrachis


szökő
lejti
szapora
 
Négymorások: daktilus
anapesztus
spondeus


lengedi
lebegő
lépő
 
Ötmorások: krétikus ugrató
 
Hatmorások: choriambus
"ionicus a minore"
"ionicus a maiore"


lengedező
hadi lépő
lépő hadi


A verslábak közül a spondeus és a pirrichius csupán kiegészítő szerepet szokott kapni. A versritmus meghatározó lábai az emelkedő verslábak (a jambus és az anapesztus), illetve az ereszkedők (a trocheus és a daktilus). A szimmetrikus verslábak (a krétikus és a choriambus) kivételes fokú harmóniát éreztethetnek, ezért is kaphatnak fontos szerepet a prózai szövegek zárlataként is.

Ritkán, de annál intenzívebb zenei élményt keltve fordul elő a két jónikus (a "ionicus a minore" és "a maiore").