Ötvözött vers

Az ötvözött vers: tendenciájában megvan mindkét ritmusrend, de huzamosabb ideig egyik sem kerekedik felül; a kétfajta ritmus elemei egymást erősítik.

Például:
Sikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifju pára
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
rettenve néznek egy fekete párra.
Ady Endre: Lédával a bálban
Az 1. sor felező (3|2-es osztású) Ady-tízes, a második 5||6-os
felépítésű 11-es, a 3. ennek fordítottja (6||5), a 4. újból 5||6-os.
A ritmus szabálytalanságát ellensúlyozza a sorvégek jellegzetes zárlata: .
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.
Ady Endre: A föl-földobott kő
A hosszú sorok felező 10-esek, de erős a metrumuk is;
az egyik félsortípus: , a másik: .