A szótagok jelölése

A hosszú szótag jele az elemzési képletben:

A rövid szótag jele:

A közömbös vagy helyettesítő szótag jele: vagy x (a szakirodalomban még: O)