Áthajlás

Ha a versmondat átlép a következő sorba, áthajlás (francia: "enjambement") jön létre. Ez a költői eljárás a szöveg áradását éreztetheti-növelheti. Az ilyen verset többnyire a versritmus éreztetése nélkül, csupán értelmi hangsúlyozással szokták mondani. Helyzeti fajtái: egy versmondat vége átcsúszik a következő sorba (átvetés), egy versmondat eleje még az előző sor végén helyezkedik el (hátravetés). Minél erősebben összetartozó szószerkezeteket (vagy éppen álszintagmákat) választ el az áthajlás, annál nagyobb a hatása. Még szavakat is elvághat.

Például:
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál
Emlékeimből lassan, elfakult
Arcképed a szivemben, elmosódott
A vállaidnak íve, elsuhant
A hangod, és én nem mentem utánad
Az élet egyre mélyebb erdejében.
Juhász Gyula: Anna örök
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!
József Attila: Születésnapomra
Partra dönt a tó: nagyitóüveg-
húsa alatt ingó terméskövek
dagadnak-fogynak, ahogy éleik
szöge a híg kristályban megtörik,
[...]
Szabó Lőrinc: A földvári mólón