Gondolatritmus

A gondolatritmus: olyan szövegalakzat, amelyben hosszabb szókapcsolatok vagy mondatok, mondatkapcsolatok állnak párhuzamban. A gondolatritmus fő változata a mondatpárhuzam: olyan ritmikus alakzat, amelyben hasonló szerkezetű mondatok követik egymást, és ezeknek a tartalma is hasonló (vagy éppen ellentétes).

Például:
Számomra asztalt terítettél,
[...]
Fejemet megkented olajjal,
s a poharam színültig töltötted.
A 23. zsoltár: A jó pásztor (Dr. Gál Ferenc fordítása)
Mindig vissza kell térjen a reggel? Sosem ér véget földi hatalma? Boldogtalan sürgés-forgás emészti el a szárnyas Éjszaka mennyei jöttét. Sosem fog örökkön égni a Szerelem titkos áldozata?
Novalis: Himnuszok az éjszakához (Fordította Rónay György)
Azt szeretem, aki erényét szereti, mert az elmúláshoz való akarat és a vágy nyila az erény.
Azt szeretem, ki a maga számára egy csipetnyit se tart meg szelleméből, de egészen erénye szelleme akar lenni: így lép szellemként át a hídon.
Azt szeretem, ki erényéből hajlamát és végzetét formálja: erénye végett akar tovább élni, de aztán nem élni.
Nietzsche: Zarathustra (Fényes Samu fordítása)