Bokorrím, halmazrím

Bokorrím: több egymás utáni sor rímel egymással. A 4-nél nagyobb számú rímcsoport neve: halmaz rím.

Képlete: a a a (a) ...

Például:
Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak
Mint az árnyék leng a csónak.
Vajda János: Nádas tavon
Engedd meg, hogy neve, mely mast is köztünk él,
Bűvüljön jó hire, valahól nap jár-kél,
Lássák pogány ebek: az Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Költő,
minden hatalmat egybeöltő,
kit bámul reszkető, üvöltő
fönségébe sok emberöltő: -
a végtelenbe tündökölt ő.
Kosztolányi Dezső: Csacsi rímek