Egyedi daktilusi versszerkezetek

Egyedi daktilusi versszerkezetek:

Például:
A radványi sötét erdőben
Halva találták Bárczi Benőt
Hosszu hegyes tőr ifju szivében
Arany János: Tetemre hívás
Gyakori verstani jelenségként a vers legelső sorában még nem alakul ki a ritmus (itt még csak egy daktilus bukkan fel), csak a második sortól dominál a daktilus.
Kellene kis kert, jó termő,
léckapuján kis rézcsengő.
    Kellene még
    két fakerék

s egy taligát rá föltennék.
Weöres Sándor: Magyar etüdök
Mindegyik sor daktilussal kezdődik (a folytatás hosszú szótagokból szerveződik).