Kulturális enciklopédia >
Verstani lexikon

..
A szövegforma
A vers
A verssor
Strófa- és versszerkezetek
Az ütemhangsúlyos verselés
Az időmértékes verselés
Átmenetek, kereszteződő versformák
Szimultán verselés és kevert ritmus
A rím
Rím és időmérték