Anyegin-strófa

Az Anyegin-strófa: 14 soros versszak, Puskin alkotása. Jambikus ritmusú, négyes és ötödfeles jambusok váltakoznak benne. A rímképlete a ritmusrendhez igazodik; a költő - mintegy a versírást is felülről látva - végigskálázza az alapvető rímfajtákat, majd egy sorpárral zár (gyakran csattanóval).

A sorok ritmusképlete:
A szakasz felépítése a sorok
szótagszáma szerint:
A szakasz rímképlete:


9 8 9 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8 8
a b a b c c d d e f f e g g

Például:
Nagybátyám, elvek jámbor őre,
Komoly beteg lett, higgyük el;
Jobb ötlet telhetnék-e tőle?
Most már becsülést érdemel.
Példája másnak is tanulság,
De jaj, már több mint életuntság
Mellette ülni éjt-napot
S még egy percig sem hagyni ott!
S mily álnokság agyonbecézni
A félholtat későn-korán,
Igazitgatni vánkosán,
Gyógyszert kinálni, szánva nézni -
S titokban sürün nyögni fel:
"Az ördög már mikor visz el?"
Puskin: Jevgenyij Anyegin