Versmondat

A verssor gyakran egyetlen mondatból áll, azaz egybeesik a versmondattal, ez a felépítés a verset erősen tagolja.

Például:
Befordúltam a konyhára,
Rágyújtottam a pipára...
Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára...