Második aszklepiadeszi strófa

A második aszklepiadészi strófa: két kis aszklepiadészi sor után egy pherekratészi, majd egy glükóni sor áll.

A pherekratészi sor ritmusképlete:

Például:
Táncos léptü patak, sziklai surranó,
gazdag nappali fény karcsumenyasszonya,
    úszik lenge uszályod

      négy lesütött-szemü fűzfa közt.

Weöres Sándor: Változatok egy Károlyi Amy-motívumra