Jónikus

A jónikus (a choriambushoz hasonlóan) nem versláb, hanem kólon: egy pirrichius és egy spondeus állandó kapcsolata. Két válfaja: az emelkedő jónikus (ionicus a minore, "kisebbel induló jónikus"; ). és az ereszkedő jónikus (ionicus a maiore, "nagyobbal induló jónikus"; ). Kizárólag ereszkedő jónikusokból felépülő kólonverset a magyar költészetben nem ismerünk, olykor azonban egyértelműen kimutatható ez a képlet más ritmusegységekkel párosítva (Babits: Laodameia): Példák az ionicus a minoréra:

(ionicus a maiore): erős zeneiségű, emelkedő versláb

Például:
A halánték deres immár, a haj őszül koponyámon,
fiatalságom elillant, feketéllnek fogaim már,
[...]
Anakreón: Töredék a halálról
A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
A 2. sor második lába csonka.
Takaród hadd igazítsam,
puha párnád kisimítsam,
legyen álmod kerek erdő,
madaras rét, bokor ernyő.
Weöres Sándor: Legyen álmod... (Rongyszőnyeg II.)
Arany ágon ül a sármány,
kicsi dalt fúj fuvoláján,
arany égen ül a bárány,
belezendít, citeráján.
Weöres Sándor: Magyar etüdök