Szótagszámlálás

A hangsúlyos ritmusrendben idővel a szótagszámlálás is általánossá vált, így a verssorokat egyrészt az ütemek számával is minősíthetjük (kétütemű, háromütemű stb.), másrészt a sorok szótagjainak számával (6-os, 8-as, 9-es, 10-es, 12-es stb.).

A verssorok ütemszáma általában legalább 2, de akad együtemű verssor is.

Például:
Ó az i
kelleme,
ó az i
dallama,
mint ódon
ballada,
úgy sóhajt
Ilona.
Kosztolányi Dezső: Ilona
A sorok (egyben ütemek) három szótagosak.
Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.
József Attila: Tedd a kezed
A sorok (ütemek) négy szótagosak.
A 3. sorban a hangsúlyt a 3. szótag kapja.