Tóth Árpád-vers

A Tóth Árpád-vers: 13 szótagos, 7|6 -os osztású, jambikus sorfajta. Egy időben "nibelungizált alexandrinus"-nak nevezték (mind a nibelungihoz, mind az alexandrinushoz hasonlatos, de az elnevezés téves volt). A metszet előtt egy hangsúlytalan szótag áll, ez megtöri a jambikus lüktetést, de a sorvég "hímrím"-es. A sor tehát "lejtő metszetű, bukó zárlatú" (Gáldi János).

Például:
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor
[...]
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz
Mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér
[...]
Tóth Árpád: Őszi kérdés