Szapphói strófa

A szapphói strófa: 3 tizenegyes szapphói sorból és egy adónisziból áll.

Például:
Tarka trónodról, ravasz istenasszony,
mért küldesz nékem, szerelemkirálynő,
bút és bajt mindég. Te örök leánya
    fényes egeknek?

Szapphó: Aphroditéhoz (Babits Mihály fordítása)
Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és
légy szilárd; viszont okosan, magad vond
össze, hogyha kedvez a szél, tulontúl
    büszke vitorlád.

Horatius: Licinius Murenához (Szabó Lőrinc fordítása)
Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
    Izzada orcám.

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem