Oktáva

Az oktáva (ottava rima, stanza): nyolcsoros versszak, az itáliai költészet produktuma.

Sorritmusa eredetileg jambikus 11-es, hendekaszillabus, de pl. a magyar irodalomban a 11-esek 10-esekkel, a 8-asok a 7-esekkel szoktak váltakozni.

A rím alapformája: 3 keresztrím után páros rím zár: a b a b a b c c

Például:
Ne, Múzsa, lantod reszkető húrjára
Ne jőjjön semmi durva, semmi rút;
Szennytelen áll a Grátiák oltára,
Hol nyitva minden szépnek van az út.
A tiszta költő fűzhet csak hajára
Örökre hervadatlan koszorút,
Melyet remegvén szűz kezek fonának
Ékességül piruló homlokának.
Kölcsey Ferenc: Szerelem
Kedvem van énekelni (ritka kedv
Egy idő óta!) s ami több, vigat,
Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv
(Humor) nevetett s olykor szívre hat.
Ám lássa múzsám, hogyha belekezd
Bolond Istókként, és belészakad
A legderekán, vagy ,ár kezdetin is,
Mielőtt alányomhatta volna: finis.
Arany János: Bolond Istók
Ó, Ég, az én utamba hozz
Egy ilyen irgalmas nagyurat,
S ha az felkarol és a Rossz
Megint csak karmába ragad,
Arra ítélem magamat,
Hogy porlasszon el máglyatűz!
Éhségében gyilkol a vad,
Embert bűnbe a kényszer űz.
Villon: A nagy testamentum - Diomedes meséje (Szabó Lőrinc ford.)
Ritmusa: négyes jambus (jambikus dimeter), olykor ötödfeles.
Rímképlete: a b a b b c b c
Mult évek emlékén el-elborongok,
Az ifjúság szép kertjét átfutám:
Nem vágyom én - midőn még semmi gondot
Nem ismerünk - a gyermekkor után
Midőn fülembe játék zajja zsongott,
S mi a remény, cél, küzdés, nem tudám:
- A gyermekemlék tán mosolyra kelt;
De megnyugszunk benne: szép volt s letelt.
Arany László: A délibábok hőse
A sorok ritmusképlete:
A sorok: hatodfeles és ötös jambusok 6 soron át váltakozva, a 7-8. sor: ötös jambus.
A szakasz rímképlete a ritmusképlettel párhuzamos: a b a b a b c c
Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.
József Attila: Eszmélet
A sorok ritmusképlete:
Az 1-3-6-8. sor: jambikus bimeter, a 2-4-5-7.: ötödfeles jambus.
A szakasz rímképlete a ritmusképlettel párhuzamos: a b a b b a b a
(a váltakozás iránya az 5. sortól megfordul).