Szimultán verselés és kevert ritmus

A magyar költészetben mind az ütemhangsúly, mind az időmérték évszázadok óta otthonos; a kölcsönhatások és kereszteződések természetesek. Pl. Az időmértékes ritmusban a hosszú szótagot olykor hangsúlyos szótag helyettesíti (a rövid szótag a hangsúlytól nyúlik meg), vagyis a kétfajta "arszisz" közti különbség eltűnik. Különösen az ereszkedő versláb (trocheus, daktilus) segíti az üteméli hangsúlyt.

A ritmusrendek találkozásának fő változatai: a szimultán vers, a kevert ritmusú vers és az ötvözött vers. A verstanban ismeretes még a bimetrikus vers kategóriája is; ez olyan versek gyűjtőneve, amelyekben - szemben a szimultán ritmussal - egymást váltva (ld. kevert ritmus) vagy párhuzamosan (ld. ötvözött) jelenik meg mindkét ritmusrend.

Például:
Földiekkel játszó
Égi tűnemény,
[...]
Síma száddal mit kecsegtetsz?
    Mért nevetsz felém?

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
[...]
Kölcsey Ferenc: Hymnus
Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Petőfi Sándor: Az alföld
Egyszer egy bús éjféltájon, míg borongtam zsongva, fájón,
s furcsa könyvek altatgattak, holt mesékből vén bazár,
[...]
Edgar Allan Poe: A holló (Tóth Árpád fordítása)