Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
A-Á

..
Abusio
Acyrológia
Adfictio
Adjekció
Adjunkció
Aferézis
Affektivitás
Affinitas
Affixáció
Affixumhelyettesítés
Agrammatikus szöveg
Akció
Aktuális tagolás
Alakzat
Alkalmi beszéd
Állandó jelző
Állandósult szókapcsolat
Allegória
Alliteráció
Allusio
Álszöveg
Amplifikáció
Anadiplózis
Anafora
Anagoge
Anagramma
Anakoluthon
Anakronizmus
Anantapodózis
Anastrophe
Annomináció
Antanaklázis
Anticipáció
Antiklimax
Antimetabolé
Antimetatézis
Antitézis
Antitheton
Antonímia
Antonomázia
Antonómia
Aperta
Apokope
Apológia
Aposziopézisz
Aposztrophé
Appozíció
Archaizálás
Architextualitás
Argumentatio
Argumentum
Argumentum ad crumenam
Argumentum ad hominem
Argumentum ad oculos
Argumentum ad personam
Argumentum ad rem
Argumentum ad verecundiam
Argumentum ad veritatem
Argumentum a fortiori
Argumentum a silencio
Argumentum baculinum
Argumentum in contrario
Ars dictandi
Aszindeton
Asszonánc
Attentio
Átvétel
Aversio
Azonos alakú szavak
Azonosítás