Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
E-É

..
Ectasis
Egressus
Egyházi beszéd
Ekvivalencia
Elbeszélés
Elébevágás
Elfordulás
Elhallgatás
Elízió
Ellenpontozás
Ellentét
Ellentétes jelentés
Ellenvetés
Ellipszis
Elocutio
Éloge
Előadás
Elrendezés
Eltolás
Emfázis
Emlékbeszéd
Emotív funkció
Enallagé
Enigma
Enthüméma
Enumeráció
Enjambement
Epanadiplószisz
Epanafora
Epainosz
Epanasztrofé
Epanodosz
Epentézis
Epibolé
Epifonéma
Epifora
Epifrázis
Epilógus
Epiplexis
Epiploké
Epitheton
Epitheton ornans
Erősítés
Érv
Érvelés
Esdeklés
Eufemizmus
Eufónia
Evidencia
Evokáció
Exordium
Expléció