Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
S-Sz

..
Salutatio
Sententia
Stilisztika
Stílus
Stílusalakzat
Struktúra
Subiectio
Synaloephe
Systole
Szabatosság
Szállóige
Szarkazmus
Szegmentum
Székfoglaló beszéd
Szemantikai izotópia
Szemantikai kapcsolódás
Szembeállítás
Személyeskedés
Személyfestés
Szemléletesség
Szemléltető beszéd
Szemrehányás
Szillepszis
Szillogizmus
Szimbólum
Szimploké
Szinekdoché
Szinerézis
Szinkopé
Szinonímia
Szinesztézia
Szkhéma
Szóalakzat
Szójáték
Szókép
Szóláshasonlat
Szólásmondás
Szolecizmus
Szónoki beszéd
Szónoki kérdés
Szöveg
Szövegegész
Szövegegység
Szövegösszefüggés
Szövegszervező elv
Szövegtípusok