Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
P

..
Palindrom
Panegirikusz
Paradiasztola
Paradoxon
Parafrázis
Paragogé
Paralelizmus
Parataxis
Paratextualitás
Parentézis
Párhuzam
Parlamenti beszéd
Paromoeosis
Paronomázia
Partitio
Pátosz
Perifrázis
Perisszológia
Peroratio
Pleonazmus
Pohárköszöntő
Poliszindeton
Politikai beszéd
Polyptoton
Pragmatikus alakzatok
Prédikáció
Principium
Pronominatio
Pronuntiatio
Probabilis
Probatio
Proforma
Progresszió
Propositio
Protézis
Protrope