Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
M

..
Maáni
Makroszerkezeti egység
Makrológia
Megelőzés
Megengedés
Meggyőzés
Meghatározás
Megszerkesztettség
Megszemélyesítés
Megszólítás
Mellőzés
Mesterséges sorrend
Metabola
Metafora
Metalogizmus
Metanyelvi funkció
Metaplazmus
Metaszeméma
Metataxis
Metatézis
Metatextualitás
Metonímia
Mezőösszefüggés
Mikrostruktúra
Mondatalakzat
Motvalise