Kulturális enciklopédia >
Retorikai stilisztikai lexikon >
H

..
Halmozás
Hamis analógia
Hamis okoskodás
Hangalakzat
Hangfestés
Hangnyújtás
Hangutánzás
Háromtagú felosztás
Hasonlat
Hasonlítás
Helyettesítés
Hiányzó bizonyíték
Hipallagé
Hiperbaton
Hiperbola
Hiperonima
Hiponima
Hipotipózis
Hiszterológia
Homoioptoton
Homoipteleuton
Homonímia
Hozzáadás
Hypertextualitás