Kulturális enciklopédia >
Poétikai-műfaji lexikon >
Epika >
Prózaepikai műfajok

..
Adoma
Anekdota
Apológia
Disputa
Elbeszélés
Életrajz - biográfia
Ellenutópia
Emlékirat - memoár
Evangélium
Fabula
Fejedelmi tükör, királytükör
Gesta
Gnóma
Humoreszk
Karcolat
Kisregény
Kistörténetek
Legenda
Levél
Makáma
Maxima
Mese
Mítosz
Monda
Napló
Novella
Önéletrajz
Pamflet
Parainézis
Paródia
Példázat
Prédikáció
Regény
Riport
Röpirat
Szociográfia
Tanulmány
Tárca
Traktátus
Travesztia
Útirajz
Útleírás
Utópia
Vallomás
Vitairat