Kulturális enciklopédia >
Verstani lexikon >
Az időmértékes verselés >
Jambikus sorfajták és versszerkezetek

..
Jellemzői
Kettes jambus
Hármas jambus
Negyedfeles jambus
Hármas-negyedfeles jambusú szakasz
Négyes jambus
Négyes-hármas jambusú szakasz
Ötödfeles jambus
Ötödfeles-négyes jambusú szakasz
Ötös-hatodfeles jambus
Jambikus trimeter
Drámai jambus
Magyar alexandrinus
Epodus
Ambroziánus
Anyegin-strófa
Szonett
Tóth Árpád-vers